Projekt Abaeus GmbH, Abaeus UnternehmensführungProjekt Abaeus GmbH, Abaeus Unternehmensführung